Kjøkken

Lekkasjesikring og rørleggerarbeid knyttet til kjøkken i Oslo, Akershus og Østfold.

Dyrk inspirasjon i et praktisk kjøkken

Begrensningene er små når det kommer til rørinstallasjoner på et kjøkken, du kan for eksempel få selvkokende kjøkkenkraner fra Quooker.

Det viktigste er at rørinstallasjonene på kjøkkenet er tett, slik at man ikke får lekkasje fra vask eller oppvaskmaskin. Vi utfører selvfølgelig også arbeid dersom uhellet skulle være ute!

Krav om Waterguard

Lekkasjestoppere registrerer lekkasje, stanser vanntilførselen og begrenser dermed følgeskadene etter lekkasjer fra løse vanninstallasjoner. Ved nyinstallasjoner er det nå påbudt å montere lekkasjestopper. Vannskadestatistikk fra forsikringsselskapene viser at ca. 20 prosent av alle vannskader oppstår i tilknytning til løse vanninstallasjoner som bereder, vaskemaskin, oppvaskmaskin, kjøleskap med vanntilkobling, kaffemaskiner m.m. Disse installasjonene er ofte plassert i rom uten sluk og vanntett gulvbelegg, og en vannlekkasje i slike rom kan resultere i en stor vannskade om den ikke stoppes i tide.

Begrenser følgeskadene

Det finnes foreløpig ikke mange lekkasjestoppere som overvåker rørsystemet. Derimot har det de siste årene kommet flere og bedre systemer for overvåkning av løse vanninstallasjoner. Lekkasjestoppere registrerer lekkasje og stenger vanntilførselen til skadestedet. De hindrer ikke lekkasjer i å oppstå, men kan effektivt redusere vannmengden og dermed begrense følgeskadene.

Lekkasjestoppere består vanligvis av lekkasjedetektor, styreenhet og stengeventil.Lekkasjedetektoren er som regel en fuktføler utformet som en kabel eller en punktsensor. Styreenheten mottar et signal fra lekkasjedetektoren for deretter å lukke stengeventilen.

Stengeventilen som vanligvis er en magnetventil, skal stenge vanntilførselen til skadestedet ved eventuell lekkasje.