Varme- og kjøleanlegg

Rørentreprenøren AS tar seg av all prosjektering og sørger for en effektiv og behagelig prosess.

Valg av varme- og kjøleanlegg

Her er det veldig mange forskjellige løsninger vi kan tilby, som bør tilpasses i forhold til hva annet du har i eiendommen din. Det kan være lett å tenke at det er en tidkrevende prosess, men Rørentreprenøren AS tar seg av all prosjektering og sørger for en effektiv og behagelig prosess.

Når du får installert et nytt varmeanlegg, bør det være et kriterie at du skal kunne måle energiforbruket på en effektiv måte, der også rørleggeren kommer med forslag til hvordan du kan spare penger og energi. Prisen for et nytt varmeanlegg vil bli gitt på forhånd, vi skal levere et rasjonelt pristilbud i fra start og holde oss innenfor de rammene vi har satt.

Vannbåren varme

Dette er en effektiv måte til å både gi kjøling eller varme til boligen. En stor fordel med vannbåren varme er at det kan varmes opp med nesten hva du vil, fra solenergi til pellets. Det gir en jevn varme over hele gulvet og støver ikke som de gamle panelovnene, dermed er vannbåren varme veldig bra for inneklimaet. Husk den beste varmen kommer fra gulvet!

Få støtte til nytt varmeanlegg via Enova tilskuddet

Har du planer om å bygge ny bolig, kan vi hjelpe deg med en Enøk søknad, slik at du kan få dekket mest mulig av kostnaden for et varmeanlegg. Har du eksisterende bolig, kan vi hjelpe deg med Enova søknad, slik at du får dekket bytte av eksisterende varmekilde. Det er staten som dekker deler av utskiftning av varmekilder, for å bli kvitt varmekilder med fossilt brennstoff. Alle søknader går gjennom et selskap som heter Enova SF (Trondheim – Org: 983 609 155), som er 100% eid av Norges olje og energidepartement.

Både næring- og privatkunder kan søke.

Det er en rekke varmeanlegg