VA / ADK

Vi innehar sentral godkjenning innen utførende og prosjekterende VVS, med erfaring fra flere store prosjekter.

Vi har ADK sertifiserte rørleggere

Når man jobber med infrastruktur, kreves kvalitetsbevisste rørleggere. Rørleggeren må være ekstremt nøye og ha fokus på hver detalj i prosessen. Dette har blitt gjennomgående til alle tjenesten Rørentreprenøren AS utfører.

Sentral godkjenning: Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2.

Vann og avløp

Vi PE-sveiser, muffesveier og EL-sveiser, ingen dimensjon for liten eller for stor. Sertifiserte speilsveisere, og har god dialog med Vann – og Avløpsetaten. Legger også prefabrikerte rør. Jobber tett med store aktører i anleggsbransjen. Våre medarbeidere har utført. PE- rør blir stadig mer populært for kommuner, fordi det er effektivt, kostnadsbesparende, lang levetid og reint. PE-rør blir ofte brukt til både drikkevann og avløp.

De fleste av oss har gått på Operataket, vi har lagt hovedvannledning frem til Operaen. Dette er vi stolte av – et prestisjeprosjekt. Rør på dimensjoner på 400mm som ligger i kulverter under Bjørvika og Middelalderparken 4 meter under bakken.

Sertifiserte maskiner

Rørentreprenøren utfører speilsveising med sertifiserte maskiner, og sørger for at maskinene er kalibrert og klare til bruk. Renholdet under sveisingen er svært viktig for oss. Rørendene rengjøres grundig før jobben utføres. Vi er nøye med å skåne rørene for vind og støvpartikler. Vi bruker også rulle under rørene for å beskytte overflaten av rørene og ha bedre kontroll på dem.

Provisorisk vannledning

Når vann og avløpsrør skal byttes ut er det stort sett behov for provisorisk vann. Rørentreprenøren utfører avkobling- og påkobling av midlertidig provisorisk stabil vannforsyning i anleggsperioden. Drift og vedlikehold i anleggsperioden.

VA/Anlegg

Kan bistå med kompetanse og kunnskap for entreprenører og privatpersoner. Har lang erfaring og mange samarbeidspartnere. Våre kunder er offentlige, profesjonelle og private utbyggere, og sørger for at resultatet og framdriften blir akkurat som avtalt. Maskiner og utstyr er sertifisert og oppdatert.

Våre ansatte er engasjerte og sertifiserte

Referanseprosjekter